Ceracool
พฤศจิกายน 2, 2022
Epoxy Moisture Block – Coating
พฤศจิกายน 2, 2022

Polyurethane Water Base – Neothane WB111

Polyurethane Water Base – Neothane WB111

Neothane – WB111

คุณสมบัติดังนี้

  • 900 % Elongation
  • เหนียว และ ทนทาน
  • ไม่จำเป็นต้องปูตาข่ายเพื่อเสริมแรง
  • มีการยึดเกาะ ความทนน้ำและสารเคมีดีมาก
  • สามารถทาบนพื้นผิวได้หลากหลาย
  • เป็นสูตรน้ำจึงไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ

การนำไปใช้

  • ใช้ทากันการรั่วซึมโครงสร้างปูนก่อ ปูนฉาบ
  • ใช้ทากันการรั่วซึมให้กับหลังคาคอนกรีต, ระเบียง, ดาดฟ้าและพื้นที่ที่โดนน้ำ