Epoxy Moisture Block – Coating
พฤศจิกายน 2, 2022
Epoxy Coating – Solvent Base
พฤศจิกายน 2, 2022

Epoxy Moisture Block – Self Leveling

Epoxy Moisture Block – Self Leveling

Epoxy Moisture Block – Self Leveling

คุณสมบัติดังนี้

  • ป้องกันความชื้น ช่วยป้องกันสีชั้นถัดไปเกิดการพองและหลุดล่อน
  • ทนทานต่อแรงกระแทกและการขัดถู
  • สามารถใช้งานบนพื้นคอนกรีตชื้นได้
  • การดูดซับน้ำต่ำ
  • การยึดเกาะกับคอนกรีตและสีทับดีมาก
  • ทนทานต่อรอยแตกเล็กๆ
  • Epoxy ชนิดปรับระดับได้ด้วยตัวเอง

การนำไปใช้

  • ป้องกันความชื้นสำหรับพื้นผิวคอนกรีตที่มีปัญหาความชื้นโดยค่าความชื้นที่ผิวไม่เกิน 20% (*วัดด้วยเครื่อง Protimeter)