Polyurethane Solvent Base – Neolastic System
พฤศจิกายน 2, 2022
Terralastic I to IV Cementitious
พฤศจิกายน 2, 2022

Polyurethane Solvent Free – Neothane System

Polyurethane Solvent Free – Neothane System

Neothane System (PU Solvent Free)

คุณสมบัติดังนี้

  • 300% Elongation
  • กันการรั่วซึมได้ดีเยี่ม
  • มีการยึดเกาะดีกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต, ปูนฉาบ, งานก่ออิฐ เป็นต้น
  • มีความยืดหยุ่นดีแม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง
  • พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ

การนำไปใช้

  • ใช้เพื่อปกป้องพื้นผิวคอนกรีตจากการเข้าทำลายของน้ำ
  • งานกันซึมและงานพื้น
  • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน