Floor Hardener
พฤศจิกายน 3, 2022
Polyurethane – Coating
พฤศจิกายน 3, 2022

Polished Concrete

Polished Concrete

Polished Concrete

คุณสมบัติดังนี้  

       Innoroc-D และ Innoroc-P สารประเภท Lithium silicate จะไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคอนกรีต สร้างเป็นโครงสร้างผลึกแข็ง เสริมความแข็งแรง
ความทึบน้ำให้กับคอนกรีต ความเงา ความต้านแรงอัด และป้องกันฝุ่น  ทำให้ได้พื้นคอนกรีตที่แข็งแรงมากขึ้น 

การนำไปใช้

  • พื้นห้างสรรพสินค้า
  • พื้นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
  • พื้นลานแสดงสินค้า
  • WAREHOUSE
  • SHOWROOM
  • Retail Shop Floors