Concrete Finishing – Polished Concrete
พฤศจิกายน 3, 2022
PMMA Based – Trafego
พฤศจิกายน 3, 2022

Polyurethane – Coating

Polyurethane – Coating

Polyurethane – Coating

คุณสมบัติดังนี้

  • ทนทานต่อการขัดถูดีเยี่ยม
  • มีความแข็งเหนียว (tough) และการยึดเกาะดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อรังสียูวี ไม่ซีด ไม่เหลือง
  • ลดภาระในการบำรุงรักษา ทำความสะอาด
  • มีผิวให้เลือกทั้งแบบเงา กึ่งเงา และกึ่งด้าน
  • มีสีให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย
  • ทน UV ใช้งานกลางแดดได้

การนำไปใช้

ใช้งานในภายใน และภายนอก

  • พื้นที่ส่วนงานผลิต, ส่วนงานวิศวกรรม,โชว์รูม
  • ลานจอดรถ, ทางเดิน
  • ใช้ผสมทรายตกแต่งพื้นซึ่งต้องการคุณสมบัติทนเคมีและทำความสะอาดง่าย
  • เป็นสีชั้นบนในระบบงานพื้นที่ต้องการสีสัน