Innosports
พฤศจิกายน 3, 2022
Running Track – Non – IAAF
พฤศจิกายน 3, 2022

Running Track – IAAF Standard

Running Track – IAAF Standard

Running Track – IAAF Standard

คุณสมบัติดังนี้

  • พื้นสนามกีฬาแบบลู่วิ่งมาตรฐาน IAAF (สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ)
  • URECOAT IAAF System

การนำไปใช้

  • ใช้ในการทำพื้นสนามลู่วิ่งแบบมาตรฐาน IAAF