Running Track – IAAF Standard
พฤศจิกายน 3, 2022
Sport Court
พฤศจิกายน 3, 2022

Running Track – Non – IAAF

Running Track – Non – IAAF

Running Track – Non – IAAF

คุณสมบัติดังนี้

  • Non – IAAF พื้นสนามกีฬาประเภทลู่วิ่งทั่วไป 13 mm (economic system)

การนำไปใช้

  • ใช้ในการทำพื้นสนามลู่วิ่งทั่วไป