Sport Court
พฤศจิกายน 3, 2022
Kolor Shine
พฤศจิกายน 3, 2022

Terrazzo Flake Floor

Terrazzo Flake Floor

Terrazzo Flake Floor

คุณสมบัติดังนี้

         งานเคลือบพื้นเรซินคุณภาพสูง ซึ่งประกอบด้วยเกล็ดโพลิเมอร์ที่กระจายตัวบนอีพ๊อกซีเรซิน และเคลือบทับด้วยโพลียูรีเทนใสทนต่อรังสี UV, ทนต่อสารเคมี ไม่แตกหลุดล่อนและสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

การนำไปใช้

  • อาคารสำนักงาน
  • บ้านพักอาศัย
  • โชว์รูม
  • ร้านอาหาร
  • ลานจอดรถ
  • บริเวณสระว่ายน้ำ