Decoration Wall – Decocrete
พฤศจิกายน 3, 2022
Terrazzo Flake Wall
พฤศจิกายน 3, 2022

Decoration – Stamped Concrete

Decoration – Stamped Concrete

Decoration – Stamped Concrete

คุณสมบัติดังนี้

        Stamped Concrete คือ เทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผิวหน้าคอนกรีตที่ยังไม่แห้ง โดยที่พื้นคอนกรีตจะได้รับการสร้าง
ความแข็งแรงด้วยสีเคลือบแกร่ง (Colorcrete) ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดลวดลายและสีสันที่เหมือนหินธรรมชาติและเคลือบผิว
ด้วย นาโน-อะครีลิค (Nano-Acrylic) เพื่อช่วยในการป้องกันรังสี UV  ทำให้สีมีความคงทนไม่ซีดจาง

การนำไปใช้

  • อาคารสำนักงาน
  • อาคารพักอาศัย
  • บ้านพักอาศัย
  • บริเวณอื่นๆโดยรอบ