Conproteq 403 Latex
พฤศจิกายน 4, 2022
Flaw Inject
พฤศจิกายน 4, 2022

Conproteq 502 GP Plus

Conproteq 502 GP Plus

Conproteq 502 GP Plus

คุณสมบัติดังนี้

          เป็นปูน Non-Shrink Grout รับแรงอัดได้สูงไม่หดเมื่อแห้งแข็งตัว, ไหลตัวได้ดี สามารถเทเข้าแบบได้ง่าย

การนำไปใช้

  • สำหรับงานเทปูนเกราท์ทั่วไป
  • ฉาบซ่อมแซมบริเวณคานเสา
  • ฐานแท่นเครื่องจักร
  • ผนังคอนกรีตและผนังพรีแคส